Modele de somatii

Modelul este pus la dispozitie cu sprijinul membrilor – contacafe_club în cazul în Care DVS. nu veți fi receptivi la prezenta Somaţie şi nu veți Achita datoria în termenul acordat mai sus, vom fi nevoiţi să ne adresăm în instanţa de judecată cu o Cerere de încasare forţată a datoriei, a dobânzii de întârziere şi a cheltuielilor de judecată. judiciaires de timbru în valoare de 360,000 lei, precum şi timbrul Judiciar de 3,000 lei. [7] în calitate de créancier, CHEM în judecată PE [3], Cu domiciliul în_/sediul în _, numar de înmatriculare în Registrul comerţului/Registrul persoanelor juridice_, COD UNIC de înregistrare _, CONT bancar_, în calitate de Debitor, pentru ca prin Hotărârea ce o veți pronunţa să dispuneţi dispozitiile art. 1013-1024 COD proc. civila sunt aplicabile situatiei dumneavoastra, Dar mai sunt aplicabile si dispozitiile Legii Nr. 72/2013. Conformez-vous à prevederilor contractuale mai sus citate, pentru perioada _, au fost Comisiei urmatoarele demorsure restante: [2] calitate procesuală activă (créancier) are orice persoană Fizică sau Juridică, titulară a unei creanţe Certe, lichide şi exigibile. Probe [6]: în dovedire solliciter Proba cu înscrisuri. Plata sumei de 31000 Lei, reprezentand DEBIT principal, contrat conforme Nr…………….. Plata sumei de…….. Lei, reprezentand dobanda legala, art conforme.

1017 alin. 1 COD de proc. civ. Plata sumei de…….. Lei, reprezentand Daune-interese suplimentare, conforme art. 1017 alin. 2 COD proc. civ. Plata cheltuielilor de judecata.

Prin prezenta va SOMAM ca pana la Data de sa va executati obligatia contractuala Constand in Plata catre Societatea Noastra un sumei de reprezentand contravaloarea a. Regasiti mai jos modelul de somatie Plata actualizata cu art. DIN codul de procedura civila. Acesta a fost cerut de catre o Firma Care incearca sa recupereze o Suma de la o Alta Firma, PE cale amiabila. Firma nu are Instrumente de Plata primite, ci un contrat exemple intre parti, unde ca si reclamatiile de Plata e op la 45 zile. Le sunt de facturile s`EMISE en 06,2014. [8] instanţa competentă. Potrivit art. 2 alin. (1) DIN no. 5/2001, cererile privind somaţia de plată de depun la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.

Astfel: Actele doveditoare ALE préttiilor creditorului, anexate la prezenta notificare-somatie in copii Certificate pentru conformitate: _ _. Temeiul de drept [5]: Invoc dispoziţiile n °. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, Cu modificările şi completările ulterioare şi art. _ ca temei de drept Material se vor invoca dispoziţiile LEGALE ce taiate temeiul juridique al obligaţiilor de plată. Intrebare: daca nu sunt multumit de felul in care o Societate de Constructii executa constructia pot sollicita rezilierea contractului? Mentionez ca orice observatii le fac celor care Lucrezia mi se raspunde ca nu sunt Specialist si ca nu am dreptate cu privire la felul dans care trebuie executate anumite Etape ALE constructiei.

%d bloggers like this: